PRODUCTEN EN KERNACTIVITEITEN

T&S Zorgonderzoek biedt een uiteenlopend aanbod van producten:
• Onderzoeks- en beleidsprojecten
• Onderzoeksadvisering / onderzoekscoach bij moeizaam lopende projecten
• Structureel advies (organisatie- en bedrijfsvoering, onderzoeksprogramma’s)
• Interim opdrachten

Voor kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van SPSS en voor kwalitatief onderzoek kan in overleg met de opdrachtgever gebruik gemaakt worden van ATLAS-ti.


Onderzoeks- en beleidsprojecten:
Het opzetten uitvoeren en rapporteren van onderzoeksprojecten die resulteren in:
-verkenningen
-inventarisaties
-evaluaties
Het vertalen van de resultaten naar effecten voor beleid en praktijk.

Voorbeeld: OGGZ Monitor Haaglanden (GGD)

Onderzoeksadvisering:
-het geven van ad hoc onderzoeksadvies
-reflectie op onderzoeksplannen vanuit een onderzoeks- en beleidsmatig perspectief
-ontwikkelen en afstemmen van onderzoeksvragen met stakeholders voor nieuw uit te voeren onderzoek

Voorbeeld: ZonMw

Structureel advies (bedrijfsvoering, onderzoeksprogramma’s)
-beleidsondersteunende onderzoeken
-het op basis van onderzoek en beleid formuleren van strategische adviezen
-het houden van expert-interviews
-het leiden van brainstorms
-het leiden van werkateliers
-ondersteunen bij het opstellen van beleidskaders
-ondersteuning bij acquisitie van onderzoeksprojecten

Voorbeeld: Impact workshop

Interim opdrachten:
-interim senior onderzoeker/onderzoeksadviseur,
-coach bij vastgelopen projecten
-onderzoekscoördinator/strategisch adviseur voor nieuw te ontwikkelen programma’s of verandertrajecten

Voorbeeld: strategisch advies: OGGZ GGD