ZonMW interim- en verkenningen

Voor verschillende programma's: interim-programmasecretaris

Verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële beoordeling van voortgangsverslagen en eindverslagen.
  • Het inhoudelijk en financieel beoordelen van verspreidings- en implementatieplannen voor bewezen effectieve interventies.
  • Het zorgdragen voor een goede communicatie tussen diverse partijen: ZonMw bureau, projectleiders van kennisinstellingen,  commissieleden van begeleidingscommissies, ministerie van VWS.
  • Het voorbereiden van agendastukken en participeren in commissievergaderingen
  • Ontwerp en vormgeven van workshops.

Programma's:

  • Programma DoelmatigheidsOnderzoek: subprogramma ‘vroege evaluatie van medische innovatie’(VEMI)
  • Programma DoelmatigheidsOnderzoek: subprogramma ‘effecten en kosten’ (E&K)
  • Programma ‘syteeminterventies bij jeugdigen’


Het schrijven van verkenningen op het gebied van patiëntveiligheid en medisch ethische toetsing onder jeugdigen.

Patiëntveiligheid
Het verrichten van een verkenning op het gebied van patiëntveiligheid voor het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid. Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met 15 experts die in alle sectoren van de zorg werkzaam zijn. Hun literatuursuggesties en ideeën zijn verwerkt tot een discussiestuk en besproken in een expertmeeting.


Medische ethische toetsing van onderzoek onder jeugdigen
ZonMw breed zijn er signalen dat onderzoeksprojecten vertraging kunnen oplopen door een relatief lange METC procedure (WMO-plichtig onderzoek). Dit kan leiden tot uitgestelde betalingen en toenemende overloopposten.
Van ander gefinancierd onderzoek is niet duidelijk of dit ethische getoetst wordt (zogenaamd niet-WMO plichtig onderzoek) en of er behoefte is aan een  structurele vorm van toetsing. Deze vragen leidden tot een verkenning naar de problemen rond de ethische toetsing van WMO plichtig en niet-WMO plichtig onderzoek onder jeugdigen. Met behulp van deskresearch,  interviews onder onderzoekers, ZonMW medewerkers, ZonMw commissieleden en METC-leden  is een overzicht gegeven van de problematiek. Ook zijn adviezen met betrekking tot procedurele verbeteringen, voorlichting en een plan van actie verstrekt.

 

Reacties:

Beste Liesbeth, heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt, en nogmaals mijn bewondering voor de manier waarop je de moeilijke en complexe materie zo snel hebt opgepikt. Veel plezier met de patientveiligheid, een belangrijk onderwerp!  (januari 2008, Prof Kluin-Nelemans, hoofd afdeling Hematologie, UMCU; voorzitter commissie 'Vroege Evaluatie Medische Innovaties')


Liesbeth was (in 2007) snel ingewerkt als interim programmasecretaris. Ze heeft mij vervangen tijdens mijn verlof en onze samenwerking bestond met name uit overdracht van het werk. Ze heeft goed waargenomen en ik heb haar leren kennen als een sociale en gezellige collega. Het was prettig terug te komen van verlof en te weten dat alle zaken in de tussentijd door waren gegaan en netjes afgehandeld. (februari 2012, Karen van Liere-Visser, programmasecretaris DoelmatigheidsOnderzoek:).
 

Resultaat verkenning patientveiligheid: deze verkenning is aangeboden aan het ministerie van VWS en heeft mede geleid tot een nieuw programma patiëntveiligheid van 4.5 miljoen.
 


Academisch Centrum voor Tandheelkunde (A ...
Lees meer
Afdeling Psychiatrie, LUMC
Lees meer
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Lees meer
Kennis- en adviescentrum Impact
Lees meer
ZonMW interim en verkenningen
Lees meer
GGD Zuid Holland West: Jeugd OGGZ MMK
Lees meer