Afdeling Psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)


Wetenschappelijk medewerker: Evaluatie lange termijn nazorg aan getroffenen van de Bijlmerramp
In 1998 is een parlementaire enquête de aanleiding om een grootschalig onderzoek onder getroffenen van de Bijlmerramp te verrichten naar lichamelijke en psychische klachten. Een groep mensen bleek klachten te hebben die mogelijk baat konden hebben bij psychosociale hulp. Een deel van deze groep nam daadwerkelijk contact op met het hiervoor speciaal opgerichte Advies- en BehandelCentrum.

Voor de afdeling Psychiatrie van het LUMC is, heb ik in samenwerking met de Meren Amsterdam, onderzoek gedaan naar de lange termijn nazorg van deze groep mensen. Om een goed beeld te krijgen is besloten om zowel het perspectief van de patiënt als dat van de behandelaar te belichten. Ook is het dossier meegenomen in het onderzoek.

Gestart is met het in kaart brengen van de demografische kenmerken van de patiëntengroep. De patiënten zelf zijn in een 45-60 minuten durend gesprek geïnterviewd. Zo zijn ondermeer het uiteindelijke effect van de behandeling, de tevredenheid en de reden van tevredenheid in kaart gebracht.
Voor de behandelaren is een vragenlijst opgesteld met vragen over de geboden behandeling. Via deze vragenlijst konden behandelaren ondermeer aangeven uit welke elementen hun behandeling toen is opgebouwd, wat het effect ervan was en of de hulpvraag van de patiënt goed aansloot op het GGZ aanbod.

Wetenschappelijk medewerker (trekker project): Doelmatigheid van de zorgprogramma’s voor stemmings-, angst- en somatoforme (SAS) stoornissen
Samenwerking tussen de afdeling Psychiatrie en de RijnGeestgroep Leiden en omstreken.

Onderzoeksvragen waren: 
Is de implementatie van de zorgprogramma’s voor SAS stoornissen succesvol? Wordt de efficiëntie van de behandeling van patiënten met SAS stoornissen vergroot door de invoering van de zorgprogramma’s? Wordt de behandeling volgens zorgprogramma’s geaccepteerd door patiënten?
Taken:
• Het schrijven van de benodigde onderzoeksvoorstellen voor potentiële subsidiebronnen.
• Het bedenken van vooronderzoek en het ontwikkelen van bijbehorende vragenlijsten en actieplannen.
• Het leggen van contacten  en kweken van draagvlak binnen het werk- en onderzoeksveld.
 


Academisch Centrum voor Tandheelkunde (A ...
Lees meer
Afdeling Psychiatrie, LUMC
Lees meer
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Lees meer
Kennis- en adviescentrum Impact
Lees meer
ZonMW interim en verkenningen
Lees meer
GGD Zuid Holland West: Jeugd OGGZ MMK
Lees meer