Kennis- en adviescentrum Impact

Stichting Impact is het landelijke kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Zij maakt deel uit van de Arq psychotrauma Expert Groep.


Voor Impact heb ik het Engelstalige discussiestuk ‘Community-Based Interventions’ geschreven. Deze publicatie beschrijft interventies die gericht zijn op het verbeteren van de psychosociale (na)zorg in gemeenschappen na terroristische aanslagen.
Er is uitgegaan van verschillende stadia van interveniëren en verschillende soorten typen interventies.
De publicatie is vervolgens met 60 afgevaardigden (hulpverleners/ beleidsmakers) uit alle EU-landen besproken in twee workshops. De workshops vonden plaats op het congres ‘Citizens and resilience, the balance between awareness and fear’ (22-24 november 2006, Den Haag).
T&S Zorgonderzoek was bij de conferentie inhoudelijk verantwoordelijk. De taalbarrière en cultuurverschillen waren interessante uitdagingen voor het voeren en leiden van de discussiegesprekken tussen de verschillende deelnemers. Ik denk dat we daar heel goed uitgekomen zijn.


Overige activiteiten voor Impact:
Het participeren in diverse projecten van het kenniscentrum, onder andere projecten over veerkracht verhogende factoren bij kinderen (‘Bommen en draken’) en volwassenen (‘Resilience’). Het opstellen van de vragenlijst voor de evaluatie van de workshops van het bovenstaande congres 'Citizens and resilience...'.


Mark van Ommeren (WHO, Inter-Agency Standing Committee Task Force ) over de werkinstructie ‘Community Based Interventions’: "The working draft is very clearly written, largely consistent with IASC guidance, good phase model, good focus on information, good focus on community rituals, and the one stop-shop is brilliant (cf. safe spaces)." 


Academisch Centrum voor Tandheelkunde (A ...
Lees meer
Afdeling Psychiatrie, LUMC
Lees meer
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Lees meer
Kennis- en adviescentrum Impact
Lees meer
ZonMW interim en verkenningen
Lees meer
GGD Zuid Holland West: Jeugd OGGZ MMK
Lees meer