GGD Zuid Holland West: Jeugd OGGZ  MMK


Binnen de publieke gezondheidszorg heb ik een aantal onderzoeks- en beleidsprojecten opgepakt.

Afdeling Gezondheidsbevordering: Jeugd
Op het terrein van Jeugdigen heb ik onderzoeks- en beleidsactiviteiten opgepakt:

  • Het opstellen van de gezondheidsprofielen van jeugdigen uit vier wijken in Delft. Deze gezondheidsprofielen bevatten informatie over gezondheid, leefstijl, psychosociale problematiek, opvoedingsproblemen en behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden.
  • Het coördineren van expertmeetingen met hulpverleners van verschillende instellingen uit deze wijken en het verwerken van de informatie tot concrete beleidsaanbevelingen.
  • Ondersteuning bij beleidsactiviteiten en trekker adviestraject ontwerp Jeugdmonitor

Afdeling AGZ: Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) en medische milieukunde (MMK)
Voor de GGD Zuid-Holland West heb ik voornamelijk een palet aan onderzoeks- en beleidsactiviteiten opgepakt op het terrein van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ).
Onder de OGGZ worden sociaal kwetsbare groepen verstaan zoals dak- en thuislozen, langdurig verslaafden, zorgwekkende zorgmijders.  Deze OGGZ-groep is lastig in kaart te brengen en daarom is het voor gemeenten complex om voor deze doelgroep beleid te maken.

Activiteiten:

  • Het in samenwerking met de GGD Den Haag opstellen van een eerste OGGZ monitor Haaglanden
  • Het houden van presentaties over de OGGZ monitor Haaglanden voor wethouders/gemeentelijke beleidsmedewerkers/OGGZ platformen/signaleringsoverleggen/WMO raden.
  • Het schrijven van het OGGZ beleidskader van de GGD. Als voorbereiding hierop het interviewen van sleutelfiguren in het veld en het bedenken en houden van een OGGZ werkatelier onder GGD-ers en beleidsmedewerkers van gemeenten.
  • Het ad hoc adviseren op het gebied OGGZ.
  • Waarneming beleidsadvisering medische milieukunde MMK voor enige maanden.
  • Beleidsstrategische activiteiten en advies op het gebied van OGGZ  m.b.t. de meldpuntfunctie in de gehele regio Zuid-Holland West.
  • Het deelnemen aan diverse overleggen op het terrein van OGGZ, onder andere de academische werkplaats Noord Zuid Holland. Het ontwikkelen van onderzoeksprojecten binnen de themagroep OGGZ.

 

Professor Bert van Hemert (voorzitter themagroep OGGZ, Academische werkplaats NZH): Onze bespreking van afgelopen vrijdag vond ik bijzonder inspirerend. Jij en Kioe Bing doen voorbeeld werk als het gaat over het betrekken van de werkvloer voor het genereren van onderzoeksideeen.

Bram Hakkenberg, directeur GGD Zuid-Holland West: Je bent een onderzoeker die overstijgend op beleids- en strategisch niveau kan denken en bent erin geslaagd om op OGGZ terrein een verbinding te leggen tussen praktijk, beleid en onderzoek. Met behoud van de relatie kun je aan verschillende partijen opbouwende kritiek geven. In je bijdrage van 31 maart 2011 in het Algemeen Bestuur lukte het goed om het korte en lange termijn belang van de OGGZ monitor Haaglanden in beeld te brengen. In de rondvraag werd dit door verschillende wethouders ook uitgesproken. (Januari 2012)

René Remeeus, Beleidsadviseur GGD Zuid-Holland West/ secretaris academische werkplaats NHZ: In 2009 en 2010 heb ik 5 maanden met Liesbeth gewerkt aan vier jeugdgezondheidsprofielen voor de gemeente Delft. In deze periode heb ik Liesbeth leren kennen als een zeer deskundige en zelfstandig opererende professional. Ze heeft veel kennis over en ervaring met het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast is ze een goede sparringpartner bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar beleid.
De focusgroepen die Liesbeth en ik in het kader van de jeugdgezondheidsprofielen hebben uitgevoerd, leverden veel beleidsinformatie op die we voor de uiteindelijke rapportages goed hebben kunnen gebruiken! (december 2011)


Academisch Centrum voor Tandheelkunde (A ...
Lees meer
Afdeling Psychiatrie, LUMC
Lees meer
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Lees meer
Kennis- en adviescentrum Impact
Lees meer
ZonMW interim en verkenningen
Lees meer
GGD Zuid Holland West: Jeugd OGGZ MMK
Lees meer