Beste lezers,

Mijn site geeft een duidelijk overzicht van grote projecten die ik heb opgepakt. Daarnaast heb ik ook wat kleinere activiteiten, zo heb ik de afgelopen jaren op freelance basis studenten en promovendi geholpen.

Omdat ik erg hou van het schakelen tussen onderzoek, beleid en praktijk en een sterke voorliefde voor ethische vraagstukken heb, grijp ik graag de gelegenheid om met sympathieke mensen hierover van gedachten te wisselen. Van Alies Struijs kreeg ik dit mooie compliment:

Liesbeth Smeets heb ik leren kennen als een deskundig en helder meedenkende gesprekspartner in de voorbereiding van een project van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Zij bracht haar ruime expertise in tijdens gesprekken die we samen voerden en in een brainstormsessie. Het heeft ons verder geholpen bij de voorbereiding van een plan van aanpak over het thema ‘Samenzorgen. Ethische aspecten van samenwerking in zorg en welzijn’ dat binnenkort van start gaat. Behalve haar kennis en ervaring met beleidsonderzoek in het veld van de gezondheidszorg, is het ook plezierig om met haar als persoon samen te werken. Mogelijk kunnen we in de toekomst nog eens een beroep op haar doen.

dr A.J. (Alies) Struijs
Coördinator Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG, www.ceg.nl)
Senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RV&S, www.rvens.nl)

 

Op dit moment pak ik een aantal onderzoekswerkzaamheden op voor de Hogeschool Leiden. Zo ben ik tot maart bezig geweest met het schrijven van het plan van actie en het bedenken, en afstemmen van 3 onderzoeken die gericht zijn op de kwaliteit van de lokale ketenzorg Dementie. De volgende thema's worden onderzocht: Casemanagement, Dagbestedingsinitiatieven en Sociale wijkteams.  Ook heb ik activiteiten op het gebied van eHealth opgepakt, zoals het houden van een workshop ICT in het onderwijs, co-auteursschap van een artikel in het EBP van maart 2015 en onderzoek met Activite en Locomotion, zie http://www.deleidseproeftuin.nl/nieuws/verbetertraject-zelfredzaamheid-in-het-dagelijks-leven. Op dit moment werk ik aan het ontwerpen van meetinstrument  op het gebied van eigen regie/zelfmanagement.

 Met enige regelmaat ga ik terug naar de collegebanken, bv. om me bij te scholen op het gebied van mensenrechten. De laatste keer volgde ik colleges van professor Helfer aan de Duke Universiteit: 'International Human Rights Law: Prospects and Challenges'. In belangrijke situaties wordt toch vaak de vraag gesteld: waar hebben wij recht op? Dit is ook een vraag die binnen de zorg regelmatig gesteld wordt. Het sluit daarnaast goed prive aan: ik heb regelmatig vrijwilligerswerk verricht, onder andere voor de empowerment van vrouwen, meisjes en vluchtelingen.

Het sociale domein enorm in beweging door zijn transities. Iets wat dan enorm belangrijk is is een goede gegevenshuishouding ter ondersteuning. Klinkt enorm saai, maar dat is het niet, het is juist een enorme krachtbron. Maak je je gegevenshuishouding sterk, dan werk je aan draagvlak voor je core-business:zorgverlening. Ik heb al een goed bedoelende zorgorganisatie door een slechte gegevenshuishouding delen van zijn core-business zien verliezen. Wat mij opvalt is dat ik enerzijds managers van zorg- en welzijnspartijen zie die zich bezig houden met deze problematiek. Dit is vaak informatie die erg specialistisch is en lastig te presenteren. En anderzijds ICT-ers, kwantitatief onderzoekers en analysten die gewend zijn om met grote nauwkeurigheid en oog voor detail met gegevens te werken. Beide partijen begrijpen elkaar niet altijd. Omdat ikzelf oorspronkelijk uit deze laatste groep kom, maar ook veel beleidsadvies aan managers heb gegeven, speel ik graag een rol in de communicatie tussen deze twee partijen. Heb je behoefte aan deze expertise, laat het me dan weten.

 

Drie dingen om eens over na te denken:

Eigenlijk hoeft onderwijs niets te kosten. Kijk voor excellent onderwijs maar eens naar de site www.coursera.org. Hierop vind je universitaire cursussen van Princeton en andere topuniversiteiten voor helemaal niets! Iedereen met een internetverbinding kan hier gebruik van maken. Ikzelf en mensen die ik ken gebruiken deze site al. Maar wie gaat deze site goed in derde wereldlanden implementeren?


Ook heb ik een link naar een interessante presentatie van dr. Brene Brown over de kracht van kwetsbaarheid. Een aanzienlijk deel van mijn carriere heb ik onderzoek gedaan onder groepen die in de psychiatrie omschreven worden als kwetsbaar. Dat heb ik altijd erg interessant gevonden. De stap die Brene in haar presentatie zet is de kwetsbaarheid dichtbij haarzelf halen en analyseren. Zo komt ze tot antwoorden op zeer fundamentele vragen die volgens mij ten grondslag liggen aan ons (maatschappelijk) functioneren. Voor het slagen van 'de kanteling'/WMO nieuwe stijl is het mogelijk een idee om dit soort gedachtengoed meer te onderzoeken. Want hoe motiveer je mensen voor een kanteling, verbindt je ze, en breek je de angst voor de kwetsbaarheid van anderen en zichzelf af.
zie www.ted.com/talks/lang/nl/brene_brown_on_vulnerability.html
 

Toch raar, als we nu een gezonde leefstijl aannemen, dus 'minder kosten en meer opleveren', moeten we volgens de RVZ minder betalen voor onze ziektekostenverzekering.  Is het dan vervolgens consequent en 'toekomstmuziek' dat degenen, die als gevolg hiervan oud worden, meer pensioenpremie moeten betalen?
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129116/rvz-beloon-gezonde-leefstijl.htm